Privacy Policy

Оваа Политика за приватност ги опишува нашите политики и процедури за собирање, користење и откривање на Вашите информации кога ја користите Услугата и ви кажува за вашите права за приватност и како законот Ве заштитува.

Ние ги користиме вашите лични податоци за да ја обезбедиме и подобриме Услугата. Со користење на Услугата, Вие се согласувате со собирање и користење на информации во согласност со оваа Политика за приватност.

Толкување и дефиниции

Толкување

Зборовите од кои почетната буква е напишана со голема буква имаат значења дефинирани под следните услови. Следниве дефиниции ќе го имаат истото значење без разлика дали се појавуваат во еднина или во множина.

Дефиниции

За целите на оваа Политика за приватност:

Сметка значи единствена сметка создадена за да пристапите до нашата услуга или делови од нашата услуга.
Компанијата (наведена како „Компанијата“, „Ние“, „Нас“ или „Наша“ во овој Договор) се однесува на океанот на игри.
Колачињата се мали датотеки што се поставени на вашиот компјутер, мобилен уред или кој било друг уред од веб-локација, што ги содржи деталите за вашата историја на прелистување на таа веб-локација меѓу нејзините многубројни намени.
Земјата се однесува на: Делхи, Индија
Уред  значи секој уред што може да пристапи до Услугата, како што се компјутер, мобилен телефон или дигитален таблет.
Лични податоци се секоја информација што се однесува на идентификувана или препознатлива личност.
Услугата се однесува на веб-локацијата.
Давател на услуги  значи секое физичко или правно лице кое ги обработува податоците во име на компанијата. Тоа се однесува на компании од трета страна или поединци вработени во Компанијата за да ја олеснат Услугата, да ја обезбедат Услугата во име на компанијата, да вршат услуги поврзани со Услугата или да и помогнат на Компанијата да анализира како се користи Услугата.
Податоците за користење се однесуваат на податоци собрани автоматски, или генерирани со користење на Услугата или од самата инфраструктура на Услугата (на пример, времетраењето на посетата на страницата).
Веб-страницата се однесува на океанот на игри, достапно од https://oceanofgamesnew.com/
Подразбирате дека поединецот пристапува или ја користи Услугата, или компанијата или друго правно лице во име на кое тој поединец пристапува или ја користи услугата, како што е применливо.

Собирање и користење на вашите лични податоци
Видови на собрани податоци
Лични податоци

Додека ја користиме нашата услуга, може да побараме од вас да ни дадете одредени лични информации кои можат да се користат за контакт или идентификација со вас. Информациите за лична идентификација може да вклучуваат, но не се ограничени на:

Име и презиме

Податоци за користење

Податоци за користење

Податоците за користење се собираат автоматски при користење на Услугата.

Податоците за користење може да вклучуваат информации како што се адресата на Интернет протоколот на вашиот уред (на пр. IP адреса), типот на прелистувач, верзијата на прелистувачот, страниците на нашата услуга што ги посетувате, времето и датумот на вашата посета, времето поминато на тие страници, единствениот уред идентификатори и други дијагностички податоци.

Кога пристапувате до Услугата преку или преку мобилен уред, ние може автоматски да собираме одредени информации, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на типот на мобилниот уред што го користите, единствениот ID на вашиот мобилен уред, IP адресата на вашиот мобилен уред, вашиот мобилен оперативен систем, типот на мобилниот интернет прелистувач што го користите, единствени идентификатори на уреди и други дијагностички податоци.

Ние, исто така, може да собираме информации што ги испраќа вашиот прелистувач секогаш кога ја посетувате нашата услуга или кога пристапувате до Услугата преку или преку мобилен уред.

Технологии и колачиња за следење

Ние користиме колачиња и слични технологии за следење за да ја следиме активноста на Нашата услуга и да складираме одредени информации. Користените технологии за следење се светилници, ознаки и скрипти за собирање и следење информации и за подобрување и анализа на Нашата услуга. Технологиите што ги користиме може да вклучуваат:

Колачиња или колачиња од прелистувачот. Колаче е мала датотека поставена на Вашиот уред. Можете да му наложите на вашиот прелистувач да ги одбие сите колачиња или да покаже кога се испраќа колаче. Меѓутоа, ако не прифаќате колачиња, можеби нема да можете да користите некои делови од нашата услуга. Освен ако не сте ги приспособиле поставките на вашиот прелистувач така што ќе одбие колачиња, нашата услуга може да користи колачиња.
Флеш колачиња. Одредени карактеристики на нашата Услуга може да користат локални складирани објекти (или Flash Cookies) за да собираат и складираат информации за вашите преференции или вашата активност на нашата услуга. Флеш колачињата не се управуваат со истите поставки на прелистувачот како оние што се користат за колачињата од прелистувачот. За повеќе информации за тоа како можете да ги избришете колачињата од Flash, прочитајте „Каде можам да ги променам поставките за оневозможување или бришење локални споделени објекти? достапно на https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
Веб светилници. Одредени делови од нашата услуга и нашите е-пошта може да содржат мали електронски датотеки познати како веб-светилници (исто така наречени јасни GIF-ови, ознаки со пиксели и GIF-ови со еден пиксели) кои и дозволуваат на компанијата, на пример, да ги брои корисниците кои ги посетиле тие страници или отвори е-пошта и за други поврзани статистики на веб-локации (на пример, снимање на популарноста на одреден дел и проверка на интегритетот на системот и серверот).

Колачињата може да бидат „Постојани“ или „Сесиски“ колачиња. Постојаните колачиња остануваат на вашиот персонален компјутер или мобилен уред кога ќе одите офлајн, додека колачињата за сесии се бришат веднаш штом ќе го затворите вашиот веб-прелистувач. Дознајте повеќе за колачињата: Колачиња: Што прават?.

Ние користиме и сесиски и постојани колачиња за целите наведени подолу:

Неопходни / основни колачиња Тип: колачиња за сесија

Администрирано од: Нас

Цел: овие колачиња се од суштинско значење за да ви обезбедат услуги достапни преку веб-страницата и да ви овозможат да користите некои од неговите карактеристики. Тие помагаат да се идентификуваат корисниците и да се спречи лажно користење на кориснички сметки. Без овие колачиња, услугите што сте ги побарале не може да се обезбедат, а ние ги користиме овие колачиња само за да ви ги обезбедиме тие услуги.

Политика за колачиња / Колачиња за прифаќање на известувањето Тип: Постојани колачиња

Администрирано од: Нас

Цел: Овие колачиња идентификуваат дали корисниците ја прифатиле употребата на колачиња на веб-страницата.

Тип на колачиња за функционалност: Постојани колачиња

Администрирано од: Нас

Цел: овие колачиња ни овозможуваат да ги запомниме изборите што ги правите кога ја користите веб-локацијата, како што е запомнувањето на вашите детали за најавување или претпочитаниот јазик. Целта на овие колачиња е да ви овозможат повеќе лично искуство и да избегнат повторно да ги внесувате вашите преференци секогаш кога ја користите веб-локацијата.

За повеќе информации за колачињата што ги користиме и вашите избори во врска со колачињата, посетете ја нашата Политика за колачиња или делот за колачиња од нашата Политика за приватност.

Користење на вашите лични податоци

Компанијата може да користи лични податоци за следните цели:

Да ја обезбедиме и одржуваме нашата услуга, вклучително и да го следиме користењето на нашата услуга.
За да управувате со вашата сметка: да управувате со вашата регистрација како корисник на услугата. Личните податоци што ги давате може да ви дадат пристап до различни функционалности на Услугата што ви се достапни како регистриран корисник.
За извршување на договор: развој, усогласеност и преземање на договорот за купување за производите, предметите или услугите што сте ги купиле или на кој било друг договор со нас преку Услугата.
За да ве контактираме: За да ве контактираме преку е-пошта, телефонски повици, СМС или други еквивалентни форми на електронска комуникација, како што се притисни известувања од мобилна апликација во врска со ажурирања или информативни комуникации поврзани со функционалностите, производите или договорените услуги, вклучувајќи ги и безбедносните ажурирања, кога е потребно или разумно за нивно спроведување.
За да ви обезбедиме вести, специјални понуди и општи информации за други стоки, услуги и настани што ги нудиме, кои се слични на оние за кои веќе сте купиле или сте прашале, освен ако не сте се одлучиле да не добивате такви информации.
За да управувате со вашите барања: За да присуствувате и да управувате со вашите барања до нас.
За деловни трансфери: Можеме да ги користиме вашите информации за оценување или спроведување на спојување, продавање, реструктуирање, реорганизација, распуштање или друга продажба или пренос на дел или на сите наши средства, без разлика дали станува збор за тековно работење или како дел од стечај, ликвидација, или слична постапка, во која Личните податоци што ги чуваме за корисниците на нашите услуги се меѓу пренесените средства.
За други цели: Можеме да ги користиме вашите информации за други цели, како што се анализа на податоци, идентификување на трендовите на користење, утврдување на ефективноста на нашите промотивни кампањи и за оценување и подобрување на нашата услуга, производи, услуги, маркетинг и вашето искуство.

Можеме да ги споделиме Вашите лични податоци во следниве ситуации:

Со давателите на услуги:

Можеме да ги споделиме вашите лични информации со давателите на услуги за да го следиме и анализираме користењето на нашата услуга, за да ве контактираме.

За деловни трансфери:

Можеме да ги споделиме или пренесеме вашите лични информации во врска со или за време на преговорите за какво било спојување, продажба на средства на компанијата, финансирање или стекнување на целиот или дел од нашиот бизнис на друга компанија.
Со партнерите: Можеме да ги споделиме вашите информации со нашите подружници, во тој случај ќе бараме од тие партнери да ја почитуваат оваа Политика за приватност. Подружниците ја вклучуваат Нашата матична компанија и сите други подружници, партнери во заедничко вложување или други компании што ги контролираме или кои се под заедничка контрола со нас.
Со деловни партнери: Можеме да ги споделиме вашите информации со нашите деловни партнери за да ви понудиме одредени производи, услуги или промоции.
Со други корисници: кога споделувате лични информации или на друг начин комуницирате на јавните површини со други корисници, таквите информации може да ги гледаат сите корисници и може јавно да се дистрибуираат надвор.
Со ваша согласност: можеме да ги откриеме вашите лични податоци за која било друга цел со ваша согласност.
Задржување на вашите лични податоци

Компанијата ќе ги задржи вашите лични податоци само онолку колку што е потребно за целите наведени во оваа Политика за приватност. Ќе ги задржиме и користиме вашите лични податоци до степен кој е неопходен за да се усогласиме со нашите законски обврски (на пример, ако од нас се бара да ги задржиме вашите податоци за да се усогласиме со важечките закони), да решаваме спорови и да ги спроведуваме нашите правни договори и политики.

Компанијата, исто така, ќе ги задржи податоците за користење за целите на внатрешна анализа. Податоците за користење генерално се чуваат за пократок временски период, освен кога овие податоци се користат за зајакнување на безбедноста или за подобрување на функционалноста на нашата услуга, или ние сме законски обврзани да ги чуваме овие податоци подолги временски периоди.

Пренос на вашите лични податоци

Вашите информации, вклучувајќи ги и личните податоци, се обработуваат во оперативните канцеларии на Компанијата и на сите други места каде што се наоѓаат страните вклучени во обработката. Тоа значи дека овие информации може да се пренесат – и да се одржуваат на – компјутери лоцирани надвор од вашата држава, провинција, земја или друга владина јурисдикција каде што законите за заштита на податоците може да се разликуваат од оние од вашата јурисдикција.

Вашата согласност за оваа Политика за приватност проследена со Вашето доставување на таквите информации претставува ваш договор за тој трансфер.

Компанијата ќе ги преземе сите чекори кои се разумно неопходни за да се осигура дека вашите податоци се третираат безбедно и во согласност со оваа Политика за приватност и нема да се изврши пренос на вашите лични податоци на организација или земја, освен ако не постојат соодветни контроли, вклучувајќи ја и безбедноста на Вашите податоци и други лични информации.

Откривање на вашите лични податоци

Деловни трансакции

Доколку Компанијата е вклучена во спојување, преземање или продажба на средства, Вашите лични податоци може да бидат префрлени. Ќе обезбедиме известување пред вашите лични податоци да бидат префрлени и да станат предмет на различна Политика за приватност.

Спроведување на законот

Под одредени околности, од компанијата може да се бара да ги открие Вашите лични податоци доколку тоа го бара со закон или како одговор на валидни барања од јавните власти (на пр. суд или владина агенција).

Други законски барања

Компанијата може да ги открие вашите лични податоци со добра волја дека таквото дејство е неопходно за:

Почитувајте ја законската обврска
Заштитете ги и бранете ги правата или имотот на компанијата
Спречете или истражете ги можните погрешни постапки во врска со Услугата
Заштитете ја личната безбедност на корисниците на услугата или на јавноста
Заштитете се од законска одговорност
Безбедност на вашите лични податоци

Безбедноста на вашите лични податоци е важна за нас, но запомнете дека ниту еден начин на пренос преку Интернет или метод на електронско складирање не е 100% безбеден. Додека ние се стремиме да користиме комерцијално прифатливи средства за заштита на вашите лични податоци, не можеме да ја гарантираме нивната апсолутна безбедност.

 • Детални информации за обработката на вашите лични податоци

  Давателите на услуги што ги користиме може да имаат пристап до вашите лични податоци. Овие продавачи на трети лица собираат, складираат, користат, обработуваат и пренесуваат информации за вашата активност на нашата услуга во согласност со нивните Политики за приватност.

  Употреба, перформанси и разно

  Може да користиме трети лица даватели на услуги за да обезбедиме подобро подобрување на нашата услуга.

  Google PlacesGoogle Places е услуга која враќа информации за места кои користат HTTP барања. Со него управува Google

  Услугата Google Places може да собира информации од вас и од вашиот уред за безбедносни цели.

  Информациите собрани од Google Places се чуваат во согласност со Политиката за приватност на Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

  Приватност на децата

  Нашата услуга не се обраќа на никого помладо од 13 години. Ние свесно не собираме информации за лична идентификација од никој помлад од 13 години. Ако сте родител или старател и сте свесни дека вашето дете ни доставило лични податоци, ве молиме Контактирајте не. Ако станеме свесни дека сме собрале лични податоци од некој под 13-годишна возраст без потврда на родителска согласност, преземаме чекори да ги отстраниме тие информации од нашите сервери.

  Ако треба да се потпреме на согласноста како правна основа за обработка на вашите информации и вашата земја бара согласност од родител, може да бараме согласност од вашиот родител пред да ги собереме и користиме тие информации.

  Врски до други веб-страници

  Нашата услуга може да содржи линкови до други веб-локации кои не се управувани од нас. Ако кликнете на врската од трета страна, ќе бидете упатени на страницата на таа трета страна. Силно ве советуваме да ја прегледате Политиката за приватност на секоја страница што ја посетувате.

  Ние немаме контрола и не преземаме одговорност за содржината, политиките за приватност или практиките на веб-локациите или услугите на трети страни.

  Промени на оваа Политика за приватност

  Можеме да ја ажурираме нашата Политика за приватност од време на време. Ќе ве известиме за какви било промени со објавување на новата Политика за приватност на оваа страница.

  Ќе ве известиме преку е-пошта и/или истакнато известување за нашата услуга, пред промената да стапи на сила и ќе го ажурираме датумот „Последно ажурирање“ на врвот на оваа Политика за приватност.

  Ви препорачуваме периодично да ја прегледувате оваа Политика за приватност за какви било промени. Промените на оваа Политика за приватност се ефективни кога ќе бидат објавени на оваа страница.

  Контактирајте не

  Ако имате какви било прашања во врска со оваа Политика за приватност, можете да не контактирате:

  По е-пошта: [email protected]